Czech Republic

Please contact our Czech-office for more information about our services in Czech Republic:

React Czech Republic & Slovakia
Starostresovicka 19/19
162 00 Praha 6 – Stresovice
Czech Republic
Contact: Marketa Shubik
T: +420 773 613 773
czech@react.org


The Prague React office provides a number of high quality services to members, including procedures relating to: enforcement of counterfeits, domain name and parallel import fields including disputes, monitoring, administrative, criminal and civil measures.  React Czech Republic actively cooperates with local enforcement authorities on 24/7 basis and regularly organize training events for state officials. The team uses modern investigation techniques to track and trace infringers and conducts raids/seizures with local authorities. Further legal support in the IP matters is provided on all level of court instances. React Czech Republic also organizes prevention trainings at schools through its non-profit organization.  

React React poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby týkajících se padělků, doménových jmen, internetových prodejů a paralelního dovozu od monitoringu a testových nákupů až po zastupování ve správních, trestních a civilních řízení. React Česká republika aktivně spolupracuje s místními příslušnými orgány 24/7 a pravidelně organizuje školení pro státní úředníky po celé České republice. Náš tým používá moderní vyšetřovací techniky ke sledování porušovatelů a provádí kontroly ve spolupráci s místními úřady. React Česká republika také organizuje preventivní přednášky ve školách prostřednictvím své neziskové organizace.

 

Naše služby v České republice:

Smírné vypořádání a / nebo vyjednávání po jednání v celním řízení

Vystupování v soudních řízeních v trestním řízení jako svědci nebo odborníci

Účast na výslezích

Desk survey

Vypracování a podávání správních stížností

Vypracování a podávání trestních stížností

Zpracování a podávání odborných zpráv, prohlášení a písemných svědeckých prohlášení

Podání žádosti o kontroly/ zátahy

Podávání žádostí Celních opatření

Následné postupy v  celních / policejních případů (dopisy C & D, jednání, vypořádání)

Řešení soudního řízení (odvolání a občanskoprávní nároky)

Informování celních úředníků o podrobnostech značky

Organizace a pomoc policii a příslušným orgánům na trhu

Organizace a vyšetřování trhů, obchodů a událostí

Organizování zkušebních nákupů

Organizace přepravy, skladování, likvidace a kde je to možné, recyklace padělků

Organizování školení a informačních setkání pro policejní, celní a obchodní inspekční orgány

Příprava a předkládání občanskoprávních žalob

Zjednodušený postup

 

Our services in Czech Republic

 • Amicable settlements and/or negotiation settlement following Customs actions
 • Appearing in court hearings in criminal proceedings as witnesses or experts
 • Attending personal hearing
 • Desk research
 • Drafting and filing of administrative complaints
 • Drafting and filing of criminal complaints
 • Drafting and filing of expert reports, affidavits and written witness statements
 • Filing a demand for a raid
 • Filing Customs applications
 • Filing surveillance letter
 • Follow up Customs/Police cases (C&D letters, negotiations, settlement drafting)
 • Handling court proceedings (appeals and civil claims)
 • Informing Customs officers on brand details
 • Organize and assist the police and relevant authorities in market raids
 • Organize inspections and investigations of markets, shops and events
 • Organize test purchases
 • Organizing the transportation, storage, destruction and, wherever possible, the recycling of counterfeit products
 • Organizing training sessions and information meetings for Police, Customs and/or Trade Inspection authorities
 • Preparing and submitting civil actions (including C&D letters)
 • Simplified procedure

Country Procedures

 • Customs application is mandatory for protection of the internal market (special POA needed) as well as of the external border
 • Customs application is valid for one year
 • If Customs acts ex officio, an application for action must be filed within 4 days
 • Deadline for response to Customs notification of detention is 10 working days (3 working days for perishable goods), possibility of filing the civil action in case of filed objections against destruction is another 10 days
 • Public prosecutor is tasked with taking criminal action against infringers
 • Counterfeits are seized in the internal market by customs, trade inspectorate and police
 • Trade inspection seized goods based on the Act of the consumer protection with no obligatory to contact the member regarding the identification or the case itself
 • Criminal law remedies available: conditional punishments, imprisonment (up to 5 years), fine (up to 100.000 EUR),criminal forfeiture and destruction of counterfeits
 • Malicious intent of fraud is required for criminal liability
 • Ex parte orders available (unilateral summary proceedings and anti-counterfeit seizure for
 • example)
 • Damages and satisfactions are sustained to right holders only at the civil proceedings